Bağış için teşekkür ederiz!

BW banka
IBAN DE83 6005 0101 0002 2550 73
IBAN DE83 6005 0101 0004 2725 04